لطفا گوشی خود را به حالت عمودی برگردانید

اشتراک نان تازه شاپتی

هزینه ارسال برای هر بار سفارش 2000 تومان

ویژه مناطق یک و سه تهران

انتخاب روزهای ارسال

چهارشنبه 29 شهريور
ساعت
پنجشنبه 30 شهريور
ساعت
جمعه 31 شهريور
ساعت
شنبه 1 مهر
ساعت
يکشنبه 2 مهر
ساعت
دوشنبه 3 مهر
ساعت

اطلاعات دریافت کننده نان

تایید اشتراک

هزینه 0 عدد نان برای 0 روز 0 تومان

هزینه ارسال 2،000 تومان

جمع کل پرداختی شما: 0 تومان